ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προμήθεια ενός «Συστήματος Nd: YAG Laser», προϋπολογισμού 19.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθμ. πρωτ. 43337-12.10.2023 Προμήθεια ενός «Συστήματος Nd: YAG Laser», προϋπολογισμού 19.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 43337-12.10.2023

 

Scroll to Top