«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΥΓΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 40 ΑΤΜ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-15 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΥΓΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 40 ΑΤΜ». Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 20-05-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601854

Τεχνικές προδιαγραφές : ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΥΓΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 40 ΑΤΜ

Scroll to Top