“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (FIRE DAMPERS) ΣΤΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ”

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (FIRE DAMPERS) ΣΤΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ”.

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 24.06.2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 στο diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Τεχνικές προδιαγραφές : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (FIRE DAMPERS) ΣΤΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ” 

Scroll to Top