«Προμήθεια και τοποθέτηση συσκευής πλύσης – απολύμανσης υποδημάτων χειρουργείων»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο «Προμήθεια και τοποθέτηση συσκευής πλύσης – απολύμανσης υποδημάτων χειρουργείων». Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 23-09-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Tεχνικές προδιαγραφές : «Προμήθεια και τοποθέτηση συσκευής πλύσης – απολύμανσης υποδημάτων χειρουργείων»

Scroll to Top