Προκήρυξη για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Προκήρυξη για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΣ 2022