Προκήρυξη για πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης, εστίασης ή σίτισης και καθαριότητας, του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

1.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2020

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 7

Scroll to Top