Πιστοποίηση ατμολεβήτων του λεβητοστασίου του Γ.Ν.Πατρών “ο Άγιος Ανδρέας”

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφασης Δ.Σ., προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την «Πιστοποίηση ατμολεβήτων του λεβητοστασίου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “ο Άγιος Ανδρέας”». Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν στο diabouleysi@agandreashosp.gr μέχρι ημέρα 09-03-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873.  8277_01-03-2022 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Scroll to Top