Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε στο λογαριασμό σας

Υπηρεσία Εγγραφής Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MediLab

«Εμφάνιση αποτελεσμάτων εξετάσεων»

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ HEAL-LINK

Υπηρεσία ΔΙΑΔΟΣΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ συμμετέχει στο έργο “Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο Εθνικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ, για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και τη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)”.

Στα πλαίσια αυτού του έργου οι χρήστες του Νοσοκομείου μας (και της Νοσηλευτικής Μονάδας Νοσημάτων Θώρακος) αφού:

Βήμα 1

Εγγραφή

στην Υπηρεσία Εγγραφής Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Βήμα 2

Πρόσβαση HEAL-Link

στην Υπηρεσία ΔΙΑΔΟΣΙΣ - Υπηρεσία Δια-Δανεισμού Ιατρικών Άρθρων (HEAL-Link)

(Η πρόσβαση και η εγγραφή στην Υπηρεσία ΔΙΑΔΟΣΙΣ  γίνεται με τους ίδιους κωδικούς από την εγγραφή στην Υπηρεσία Εγγραφής Προσωπικού)

Σημείωση : Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας (ΒΗΜΑ 1ο) παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής του Νοσοκομείου μας (Ταχύρρυθμο Κτίριο, 2ος όροφος, τηλ. 2613601847, 2613601844)