ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ – ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ: 006 2014 diorthoseis-katharismou1

Scroll to Top