Ορθή Επανάληψη διότι στην ανάρτηση των τεχνικών προδιαγραφών δεν είχαν συμπεριληφθεί οι γενικοί όροι – παράγραφος Δ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ.

ο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1206/14-1-2019 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός «Ακτινολογικού Υπερηχοτομογράφου», προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την Δευτέρα 21/1/2019 και ώρα 12:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30πμ έως 14:30μμ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Γεωργιάδης Ιωάννης

Τεχνικές προδιαγραφές : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:

1. GE HEALTHCARE

2. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Scroll to Top