Οικονομική προσφορά – Μεταφορά του Αιματολογικού & του Βιοχημικού Εργαστηρίου

Οικονομική προσφορά σχετικά με το έργο “Μεταφορά του Αιματολογικού & του Βιοχημικού Εργαστηρίων από το κτήριο Γ.
Γεννηματά στο Διώροφο Κτίριο του Γ.Ν.Πατρών”

Scroll to Top