Μέτρηση Ικανοποίησης από Παρεχόμενες Υπηρεσίες Υγείας: Γαστρεντερολογικό Εργαστήριο – Μονάδα Ενδοσκοπήσεων

Η έρευνα μελέτησε τον βαθμό ικανοποίησης των πολιτών που επισκέφτηκαν την Μονάδα Ενδοσκοπήσεων του Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας» κατά τη διάρκεια Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020, όσον αφορά τις υπηρεσίες εισαγωγής, την προσφορά φροντίδας από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τον βαθμό άνεσης κατά την διάρκεια αλλά και μετά την ενδοσκόπηση: ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Scroll to Top