Λιομάζωμα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Λιομάζωμα

Τα τελευταία χρόνια το  Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, με τη σύμφωνη γνώμη κάθε φορά της διοίκησης του νοσοκομείου και σε συνεργασία με διάφορους φορείς εκτός νοσοκομείου, μαζεύουν κάθε δεύτερο χρόνο τις ελιές που βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου. Μέχρι σήμερα έχουμε συνεργαστεί στο  λιομάζωμα με : μαθητές δημοτικού σχολείου , με προσκόπους & με το ΚΕΦΙΑΠ του ΠΓΝ. Στο λιομάζωμα συμβάλλουν σταθερά και δυο εργαζόμενοι της νοσηλευτικής υπηρεσίας.

Το σημαντικό σε αυτές τις δράσεις, είναι ότι καλλιεργείται η εξωστρέφεια του νοσοκομείου και η σύνδεσή του με την κοινότητα καθώς επίσης και ότι οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους νοιάζονται το φορέα τους .

Το λάδι που συγκεντρώνεται το διαθέτουμε κάθε φορά σε φορείς ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Λιομάζωμα με ΚΕΦΙΑΠ

Λιομάζωμα με προσκόπους

Λιομάζωμα με μαθητές δημοτικού

Scroll to Top