Κατάθεση αιτήσεων υποψηφίων καταρτιζόμενων για το Δ.Ι.Ε.Κ Γ.Ν. Πατρών εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023

Για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023 στο Δ.Ι.Ε.Κ του Γ.Ν. Πατρών «O ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» θα λειτουργήσει η ειδικότητα «Βοηθού Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. Κ5/160259/ΦΕΚ5837/Τβ΄/15.12.2021, Γ6α/Γ.Π.23735/24.05.2022 ΦΕΚ 2712/Β/01.06.2022 Υπουργικές Αποφάσεις. Ανακοίνωση 2022-2023

Scroll to Top