Κατάθεση αιτήσεων υποψήφιων καταρτιζόμενων για το Δ.Ι.Ε.Κ Γ.Ν. Πατρών εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023

Κατάθεση αιτήσεων υποψήφιων καταρτιζόμενων για το Δ.Ι.Ε.Κ Γ.Ν. Πατρών εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023 new-2022-2023
Scroll to Top