ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 25276/5-8-2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: 005 2014 diorthoseis-katharismou

Scroll to Top