ΘΕΜΑ 6ο: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ PET CT ΚΑΙ SPECT

ΘΕΜΑ 6ο: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ PET CT ΚΑΙ SPECT : 16957_02-05-2023

Scroll to Top