ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΩΜΑΤΩΝ

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» παρέδωσε σήμερα, Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, ένα τροχήλατο αμαξίδιο μεταφοράς ασθενών στην

Ομάδα Μεταγωγών Καταστήματος Κράτησης Πατρών.

Το αμαξίδιο αποκτήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος ανακύκλωσης πλαστικών πωμάτων από την συμμετοχή στην εν λόγω δράση

του προσωπικού του Γ.Ν. Πατρών και παραδόθηκε από τον Διοικητή του Γ.Ν. Πατρών κ. Ηλία Θεοδωρόπουλο και

τον Αναπλ. Διοικητή κ. Παναγιώτη Δημόπουλο στους Εξωτερικούς φρουρούς

κ.κ. Ξυδιά Δημήτριο και Αγιαννιτόπουλο Γεώργιο της Ο.Μ.Κ.Κ. Πατρών.

 

Scroll to Top