ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝOY CISA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ο με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝOY CISA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 15.11.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 στο diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Τεχνικές προδιαγραφές : ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝOY CISA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Scroll to Top