«Ετήσιας Συντήρησης Υπερήχου Voluson 730 PRO της Γυναικολογικής Μαιευτικής κλινικής»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «Ετήσια Συντήρηση Υπερήχου Voluson 730 PRO της Γυναικολογικής Μαιευτικής κλινικής» του Νοσοκομείου μας.

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 23η/6/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601872

Τεχνικές προδιαγραφές : «Ετήσιας Συντήρησης Υπερήχου Voluson 730 PRO της Γυναικολογικής Μαιευτικής κλινικής»

Scroll to Top