Επόπτης Δημόσιας Υγείας

pictogram επόπτης

To Τμήμα Επόπτη Δημόσιας Υγείας, στελεχώνεται από  «Υγιεινολόγο ΤΕ» του τμήματος Δημόσιας Υγείας του ΤΕΙ Αθηνών. Υπάγεται στην Ιατρική Υπηρεσία.

Ο Επόπτης Δημόσιας Υγείας (Ε.Δ.Υ.) στο χώρο του Νοσοκομείου και στο πλαίσιο της Επιτροπής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) ασχολείται με την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας .

Στο ΓΝΠ «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ» οι δράσεις του Ε.Δ.Υ. αφορούν τα κάτωθι:

 • Παροχή οδηγιών στο προσωπικό καθαριότητας, για τις διαδικασίες καθαριότητας
 • Έλεγχος των Δεδομένων Ασφάλειας των σκευασμάτων (καθαριστικών –απολυμαντικών) που χρησιμοποιούνται από το Νοσοκομείο
 • Εποπτεία καθαριότητας-απολύμανσης των χώρων του Νοσοκομείου και του Εξοπλισμού τους
 • Εκπαίδευση του προσωπικού καθαριότητας
 • Εφαρμογή Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Εποπτεία και Έλεγχος της διαχείρισης των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας ( ΕΑΥΜ )
 • Παροχή οδηγιών στα πλαίσια της Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας ( ΕΔΑΥΜ ) για τις διαδικασίες παρακολούθησης των ΕΑΥΜ.
 • Ενημέρωση για τις διαδικασίες που διέπουν τη διαχείριση και αφορούν το προσωπικό καθαριότητας
 • Διενέργεια τακτικών ελέγχων ορθής απόρριψης των ΕΑΥΜ, από το προσωπικό
 • Ενημέρωση /Εκπαίδευση του προσωπικού με (πλαστικοποιημένες χρωματικές οδηγίες στα τμήματα/κλινικές ανάλογα με το είδος απόρριψης στα κυτία αποβλήτων) και τις διευκρινιστικές εγκύκλιους τους
 • H εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό, ακτινογραφικά φιλμ και φάκελοι ακτινογραφιών, μόλυβδος πυρηνικής , μπαταρίες κλπ. )
 • Ο υγειονομικός έλεγχος συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Δειγματοληψίες για Μικροβιολογικές παραμέτρους πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και Λεγεωνέλλα
 • Δειγματοληψίες υγρών αποβλήτων στα πλαίσια του ΕΚΔΑΥΜ
 • Συνεργασία με το Τμήμα Επιστασίας, για το συντονισμό δράσης αναφορικά με τις εφαρμογές ,που είναι απαραίτητο να γίνουν, από την ανάδοχο εταιρεία
 • Υγειονομικός έλεγχος των τροφίμων σε όλα τα σταδία
 • Έλεγχος των Πιστοποιητικών/Βιβλιαρίων Υγείας των εργαζομένων στο Τμήμα Διατροφής
 • Δειγματοληψίες τροφίμων σε συνεργασία με το Τμήμα Κλινικής Διατροφής
 • Αρχείο καθαριότητας/απεντομώσεων – μυοκτονιών
 • Έλεγχος ιματισμού σε όλες τις φάσεις διαχείρισής του, εντός του Νοσοκομείου
 • Εντοπισμός, επισήμανση των υγειονομικών προβλημάτων του Νοσοκομείου και προτάσεις επίλυσης τους
 • Σχέδιο δράσης Αντικαπνιστικού Νομού σε συνεργασία με το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Scroll to Top