ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Π. ”O Aγιος Ανδρέας“ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Η Διοίκηση  του Γ.Ν.Π. “Ο Άγιος Ανδρέας ” υιοθετώντας την συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού ως  μοχλό διατήρησης και  βελτίωσης των  ποιοτικών παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τους  πολίτες, μετά από συνεργασία με τη Νοσηλευτική Διεύθυνση, το Τμήμα  Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης  και  το  Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, πραγματοποίησε  εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη  Βασική Υποστήριξη της Ζωής  και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή .

Η εκπαίδευση  έλαβε χώρα στις 19/11/2022 και 26/11/2022 στο κτήριο “Γ.ΓΕΝΗΜΑΤΑΣ” από τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές του ERC (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης ) Δεληγάκη Α., Λεβέντη Χ., Νικολάου Α. Το πρόγραμμα που παρακολούθησαν  57 Μεταφορείς  ασθενών του Νοσοκομείου , ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τέθηκαν οι βάσεις για αλληλουχία  εκπαιδευτικών δράσεων που θα ακολουθήσουν προς όλους τους εργαζομένους  του Νοσοκομείου μας .

 

Scroll to Top