ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «Κοινωνικοί Λειτουργοί ΕΝταξη»

 

Η εθελοντική ομάδα κοινωνικών λειτουργών,  δημιουργήθηκε το 2012 και για πέντε συνεχόμενα χρόνια με πρωτοβουλία του Γραφείου Υποστήριξης του Πολίτη του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» σημερινού Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και σε συνεργασία αρχικά με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και το Τμήμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στη συνέχεια με τις αντιδημαρχίες παιδείας & την αντιδημαρχία εθελοντισμού, πραγματοποίησε  ενημερώσεις  αλλά και εκδηλώσεις, σε Δημοτικά σχολεία που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Πατρέων.
Η πρωτοβουλία αυτή ήταν  σε συνέχεια του προγράμματος κατάρτισης του Κ.Ε.Κ. του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την κωδική ονομασία «ΑΡΙΑΔΝΗ», που αφορά την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας στο πολύ σοβαρό πρόβλημα του εθισμού των εφήβων στο Διαδίκτυο, αλλά και της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου.

Η ομάδα βραβεύτηκε για την πολυετή και ολοκληρωμένη δράση της από τον πρόεδρο της δημοκρατίας αφού πρώτα αξιολογήθηκε από Ελλανόδική επιτροπή.

Scroll to Top