Εγγραφή Ιατρών για παροχές ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ

Σε συνέχεια της ανάληψης υπηρεσίας, οι ιατροί όλων των κατηγοριών υποχρεούνται όπως εγγραφούν για παροχές ΕΚΠΥ στην κεντρική σελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), θα επιλεχθεί: Πάροχος Υγείας (εικ.1) –> Ιατρικές Υπηρεσίες (εικ.2) –> Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ (εικ.3), ακολουθώντας τις οδηγίες του συνημμένου pdf (σελίδες 3-7) : ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΚΠΥ

Scroll to Top