ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Β’

  1.  Αριθμ. 2077/19-01-2011 ενημ σημείωμα Γρ Προμηθειών σχετικά με Ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό. ΕΗΔ ΘΕΜΑ 5ον:
  2. Αριθμ. 684/18-01-2011 ενημ σημείωμα Γρ Προμηθειών σχετικά με Τεχνική αξιολόγηση ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικού με συνοδό εξοπλισμό.  ΘΕΜΑ 10ον
  3. Αριθμ. 2048/18-01-2011 ενημ σημείωμα Γρ Προμηθειών σχετικά με την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 75.000,00 € με Φ.Π.Α. ΘΕΜΑ 12ον
  4. Αριθμ. 1708/17-01-2011 ενημ σημείωμα Γρ Προμηθειών σχετικά με «Κατακύρωση Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας – εγκατάστασης συστημάτων πυρανίχνευσης στα κέντρα υγείας. ΘΕΜΑ 11ον
Scroll to Top