ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Β’

  1. ΕΗΔ ΘΕΜΑ 6ον: «Αριθμ. 3623/31-01-2011 ενημ σημείωμα του Γρ. Προμηθειών σχετικά με υποβολή συγκεντρωτικού πίνακα αιτημάτων για προμήθεια Βηματοδοτών, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος»
  2. ΕΗΔ ΘΕΜΑ 6ον: Αριθμ. 2024/14-01-2011 ενημ σημείωμα Γρ Προμηθειών σχετικά με «Κατακύρωση πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια: Ενός Συστήματος Ψηφιοποίησης Ακτινογραφίας με Εμφανιστήριο Ξηράς Εκτύπωσης, προϋπολογισμού: € 38.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
  3. ΕΗΔ ΘΕΜΑ 7ον: «Αριθμ. 3622/31-01-2011 ενημ σημείωμα του Γρ. Προμηθειών σχετικά με υποβολή συγκεντρωτικού πίνακα αιτημάτων για προμήθεια Βηματοδοτών, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος»
  4. ΕΗΔ ΘΕΜΑ 8ον: «Αριθμ. 3621/31-01-2011 ενημ σημείωμα του Γρ. Προμηθειών σχετικά με υποβολή συγκεντρωτικού πίνακα αιτημάτων για προμήθεια Βηματοδοτών, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος»
  5. ΕΗΔ ΘΕΜΑ 9ον: Αριθμ. 2152/19-01-2011 ενημ σημείωμα Γρ Προμηθειών σχετικά με Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Υ.Υ. 2011.
  6. ΕΗΔ ΘΕΜΑ 9ον: «Αριθμ. 3618/31-01-2011 ενημ σημείωμα του Γρ. Προμηθειών σχετικά με υποβολή συγκεντρωτικού πίνακα αιτημάτων για προμήθεια Βηματοδοτών, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος»
Scroll to Top