ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.  6 /2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.  6 /2011  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) « ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ»

Scroll to Top