ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 6ης Υ.ΠΕ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 223.200,00€ ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 6ης Υ.ΠΕ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 223.200  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ : 46672-30.10.2023

Scroll to Top