Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου Ιατρικού προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας”.

Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου Ιατρικού προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας”: 5836_14-02-2023