Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων Ιατρικού και λοιπού προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Πατρών « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων Ιατρικού και λοιπού προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Πατρών « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»:  468-19_06_23

Scroll to Top