«Διαρρύθμιση του ΤΕΠ κλπ. χώρων στο κτίριο “Νέα Πτέρυγα” του Γ. Ν. Πατρών»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο τη «Διαρρύθμιση του ΤΕΠ κλπ. χώρων στο κτίριο “Νέα Πτέρυγα” του Γ. Ν. Πατρών». Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 28.12.217 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 στο diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Τεχνικές προδιαγραφές : «Διαρρύθμιση του ΤΕΠ κλπ. χώρων στο κτίριο “Νέα Πτέρυγα” του Γ. Ν. Πατρών»

Scroll to Top