ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 73/2010

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : “ α) ΚΡΕΑΤΟΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ β) ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ” με κριτήριο κατακύρωσης ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Scroll to Top