ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ72/2010

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια  A: ΑΡΤΟΣ –ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΚΑΙ ΑΡΤΙΔΙΑ Β.: ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ με κριτήριο κατακύρωσης ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :41032 

Scroll to Top