ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 70/2011

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Ετήσια συντήρηση μηχανημάτων Μονάδας Τεχνητού Νεφρού συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Scroll to Top