ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 67/2010

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή . : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ40925

Scroll to Top