ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 45/2010

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Συντήρηση Αναισθησιολογικών μηχανημάτων και Αναπνευστήρων με ανταλλακτικά του Χειρουργείου, του Νεογνικού τμήματος και της Μ. Ε.», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Scroll to Top