ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 42/2010

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Ετήσια συντήρηση Αναπνευστήρων με ανταλλακτικά του Νεογνικού τμήματος της Μ. Ε. Θ. και των Ε. Ε. Ι.», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή από οικονομικής άποψης προσφορά

Scroll to Top