ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 38/2010

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την παροχή υπηρεσιών για «Υπηρεσίες πλύσης – καθαρισμού – σιδερώματος ιματισμού» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή από οικονομικής άποψης προσφορά

Scroll to Top