Διακήρυξη Αριθμ.: 50/2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 (ΠΕΝΤΕ ) ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ» ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»”

1. Πρόχειρος Διαγωνισμός

2. Περίληψη Διακήρυξης

Scroll to Top