Διακήρυξη Αριθμ.: 49/2011

Aνάδειξη αναδόχου για την ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ , ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΚΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ , ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ , ΙΑΚ &ΚΨΥ του Γ.Ν.Π. ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ¨

1. Πρόχειρος Διαγωνισμός

2. Περίληψη Διακήρυξης

Scroll to Top