Διακήρυξη Αριθμ.:15/2010

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανάδειξης αναδόχου για την Προμήθεια: “α) ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ β) ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ και γ) ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝα) ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ β) ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ και γ) ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ” του Γ.Ν.Π. ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ¨

Scroll to Top