Διακήρυξη Αριθμ.: 15α/2009

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Προμήθεια-Εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης στα Κέντρα Υγείας Κ.Αχαϊας – Ερυμάνθειας-Χαλανδρίτσας του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ <ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ>

Scroll to Top