Δ.Ι.Ε.Κ.

 

Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Όπως κάθε Δ.ΙΕΚ που λειτουργεί υπό την αιγίδα ενός δημόσιου νοσοκομείου, το Δ.ΙΕΚ του Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, ενώ τα αναλυτικά του προγράμματα σπουδών, αλλά και η συνολική διαμόρφωση και εποπτεία του εκπαιδευτικού του πλαισίου καθορίζονται από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Άρθρο 1,παραγρ.1,ΚΥΑ με αριθμ. Γ4α/Γ.Π.55004/15, ΦΕΚ2049/Β/6-7-2016).

Το Δ.ΙΕΚ του νοσοκομείου έχει μια εξαιρετικά επιτυχημένη εκπαιδευτική πορεία 40 χρόνων. Αποτελεί συνέχεια της πρώην Σχολής Βοηθών Νοσηλευτών του νοσοκομείου. Στο Δ.ΙΕΚ διδάσκουν ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου με πολύ αξιόλογη ιατρική ή νοσηλευτική πείρα, διδακτική εμπειρία και τυπικά προσόντα, προσφέροντας υψηλού επιπέδου θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στους καταρτιζόμενους.

Στο Δ.ΙΕΚ η φοίτηση παρέχεται δωρεάν και γίνονται δεκτοί απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου χωρίς περιορισμούς λόγω ηλικίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και υπάρχουν αυστηρά όρια επιτρεπόμενων απουσιών. Η κλινική άσκηση των καταρτιζομένων και η εξάμηνη πρακτική τους γίνεται στο Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».

Οι Εγγραφές και κατατάξεις γίνεται συνήθως από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων καταρτιζομένων και η αξιολόγηση τους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου. Για το σκοπό αυτό ορίζεται τριμελής επιτροπή, που έχει ως έργο την οργάνωση και διεξαγωγή της επιλογής των υποψηφίων καταρτιζομένων.

Μετά την επιτυχή περάτωση των σπουδών και της εξάμηνης πρακτικής άσκησης, χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ), που επιτρέπει τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ. Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές, οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, που αντιστοιχεί στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Ώρες επικοινωνίας (8:00 έως 13:00)

Φόρμα Επικοινωνίας

Scroll to Top