“ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ”

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 26-10-2016 ημέρα Τετάρτη στο diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601852

Τεχνικές προδιαγραφές : “ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ”

Scroll to Top