«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΜΙΑΣ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ »

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των υπ αριθμό. 31546/05-09-2019 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:

ΜΙΑΣ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο Νοσοκομείο μας.
Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 19-09-2019 την ημέρα ΠΕΜΠΤΗ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601852

Tεχνικές προδιαγραφές : «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΜΙΑΣ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ »

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (17/10/19)

 

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

2. LYRITIS BIOLINE

3. ANTISEL

4. PEGASUS

5. PHOENIX ANALYTICAL

Scroll to Top