«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΒΑCK UP) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΩΡΟ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των υπ αριθμό. 43663/09-11-2020 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΒΑCK UP) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΩΡΟ» στο Νοσοκομείο μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν 19-11-2020 την ημέρα ΠΕΜΠΤΗ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601852

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Scroll to Top