«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των υπ αρ. 30695/29-08-2019 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την ανωτέρω ανάθεση για το Νοσοκομείο μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 06-09-2019 την ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών: τηλ. 2613601854

Tεχνικές προδιαγραφές : «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ»

Scroll to Top