β΄ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΖΥΓΟΥ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ.834/10-12-15 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοκητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΕΝΟΣ ΖΥΓΟΥ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ» για τη Μ.Τ.Ν του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 20/05/2019 ημέρα Δευτέρα diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601871

Τεχνικές προδιαγραφές : β΄ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΖΥΓΟΥ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ»

Scroll to Top