Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:«ΕΝΟΣ (1) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» του Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 10/05/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ diabouleysi@agandreashosp.gr.Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896. Τεχνικές Προδιαγραφές: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (09-06-2021) ΔΕΜΕΡΤΖΗ
Scroll to Top