Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ «Υπογλωτιδικής αναρρόφησης με εφαρμογή αρνητικής πίεσης και συστήματος αποσπώμενου δοχείου συλλογής εκκρίσεων»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20  με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των  αριθμ. πρωτ. 7317/23-02-22 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο  την προμήθεια: «Υπογλωτιδικής αναρρόφησης με εφαρμογή αρνητικής πίεσης και συστήματος αποσπώμενου δοχείου συλλογής εκκρίσεων»   του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 10/03/2022  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896 : 7317_23_02_22

Scroll to Top